Disputation: Marianthi Sakellari, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

23 april 2020 13:00 Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet

Marianthi Sakellari disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Functional analysis of the proteasome in eukaryotic organisms"

Opponent: Richard G.A. Faragher, professor, University of Brighton, England

 

Lägg till i din kalender