Disputation: Marie Matérne, handikappvetenskap

14 december 2018 09:00 Hörsal 1, Prismahuset, Örebro universitet

Marie Matérne disputerar i handikappvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada - livskvalitet, möjligheter och hinder"

Opponent: Bodil Landstad, professor, Mittuniversitetet, hälsovetenskap, Östersund

Lägg till i din kalender