Disputation: Mazen Sid Ahmed

21 oktober 2020 13:00 Hörsal F, Forumhuset

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Molecular epidemiology and mechanisms of antibiotic resistance in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from Qatar."

Opponent: Professor Christian Giske, Karolinska Institutet. Stockholm.