Disputation, Nadezhda Golovchanova, psykologi

27 januari 2023 09:15 Hörsal L2, Långhuset, campus Örebro

Nadezhda Golovchanova disputerar i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Older and Feeling Unsafe? Unravelling the Role of Perceived Unsafety in the Well-being of Older Adults Residing in Senior Apartments.".

Opponent: Liesbeth De Donder, professor, Vrije Universiteit Brussels, Belgien.

Digitalt deltagande:  ZOOM.