Disputation: Pernilla Andersson, psykologi

13 september 2024 13:15 Hörsal L2, Långhuset

Pernilla Andersson disputerar i psykologi vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Age-differential effects on idices of brain structure and function associated with proactive interference control in working memory."

Opponent: Professor Carl-Johan Boraxbekk, University of Copenhagen