Disputation: Sebastian Svenberg, sociologi

22 oktober 2021 13:15 Hörsal F, Forumhuset, Campus Örebro

Sebastian Svenberg disputerar i sociologi vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Självstyre, medbestämmande eller despoti: Organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien 1826 -1923".

Opponent: Magnus Wennerhag, professor sociologi, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Digitalt deltagande: https://oru-se.zoom.us/j/69478485983?pwd=Z3RGTmxrcTJHdVNta1BvVkZieW9uZz09

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Humanites, Education and Social Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).