Disputation Tomas Jerlström, medicinsk vetenskap

26 april 2019 09:00 Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet

Tomas Jerlström disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Clinical aspects of cystectomy and urinary diversion.

Opponent: Jørgen Bjerggaard Jensen, Professor Aarhus University hospital

Lägg till i din kalender