Disputation: Josefin Persson

14 december 2018 10:15 Hörsal M, Musikhögskolan, Örebro universitet

Josefin Persson disputerar i Kemi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: Indoor air qulity and chemical emisson of organic compounds in newly built low-energy preschools.

Opponent: Professor Pim Leonards, Virje universitet, Amsterdam

Lägg till i din kalender