Spikning: Anna Philipson, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

28 januari 2022 13:00 Digitalt via Zoom

Anna Philipson spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Länk för digitalt deltagande vid spikningen!

Avhandlingens titel: "Health economic aspects of emotional problems and pain symptoms in childhood and adolescence, Long-term outcomes, efficacy and cost-effectiveness of interventions".

Tid och plats för disputationen: Fredag 18 februari 2022 kl 09.00, Hörsal C1, Campus USÖ, samt digitalt via Zoom.