Spikning: Carina Göransson, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

01 mars 2019 11:00 Prismafoajén våning 2, Prismahuset

Carina Göransson, institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: Developing and evaluating an interactive app to support self-care among older persons recieving home care

Datum för disputation: 29 mars 2019, Hörsal F, Örebro universitet

Lägg till i din kalender