Spikning: Daniel Adolfsson, Datavetenskap

10 oktober 2023 09:00 Teknikhuset, anslagstavlan utanför Hörsal T

Daniel Adolfsson spikar sin avhandling i datavetenskap vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Avhandlingens titel: "Robust large-scale mapping and localization"

Disputationsdatum: 31 oktober 2023, kl. 13:00

Plats för disputation: Hörsal L2, Långhuset