Spikning: Hanna Gabrielsson, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

24 november 2020 10:00 Zoom

Hanna Gabrielsson spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Länk för digitalt deltagande https://oru-se.zoom.us/j/63998117955

Avhandlingens titel: "Adults with Spina bifida - voices from everyday life and exploration of living conditions"

Datum för disputation: 17 december 2020, Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.