Spikning: Jonna Nyberg, handikappvetenskap

24 november 2021 11:00 Prismafoajén, vån 2, Prismahuset

Jonna Nyberg spikar sin avhandling i handikappvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper

Avhandlingens titel: Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende: En studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall

Tid och plats för disputation: 16 december 2021 kl.09:00. Hörsal F, Forumhuset, Campus Örebro