Spikning: Mikael Selvin, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

20 maj 2022 12:00 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Mikael Selvin spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avhandlingens titel: "Patient participation and quality of forensic psychiatric care"

Tid och plats för disputationen: 17 juni kl. 13.00 i hörsal C3, Campus USÖ