Spikning: Pernilla Andersson, psykologi

23 augusti 2024 10:00 Studentcentrum, Långhuset

Pernilla Andersson spikar sin avhandling i psykologi vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Avhandlingens titel: "Age-differential effects on idices of brain structure and function associated with proactive interference control in working memory."

Tid och plats för disputation: 13 september 2024, kl.13:15 i Hörsal L2, Långhuset