Program

Programmet för helgen är ännu inte helt satt. De tider vi vet redan nu och som du som deltagare kan förhålla dig till är:

Lördag 25 maj
Start: 08.30
Slut: 18.00

Söndag 26 maj
Start: 08.30
Slut: 16.45

Denna sida kommer att uppdateras. Ett fullständigt program kommer att finnas i under april månad.