Nätverkskonferens för kvalitetssamordnare

29 oktober 2021 09:00 – 15:00 Zoom meetings

Välkommen till nätverkskonferens för kvalitetssamordnare 2021!
Årets tema är kvalitetsarbetets karaktär i förändring.

Årets nätverkskonferens för kvalitetssamordnare genomförs som en digital heldagskonferens.

Läs mer om konferensen