Våld i ungas relationer

25 november 2021 09:00 – 15:20 Musikhögskolan, Örebro universitet

Välkommen till Örebro universitets årliga konferens som arrangeras i syfte att uppmärksamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor! Årets konferenstema är våld i ungas relationer, med ett särskilt fokus på utsatthet och utövande av våld i ungas nära relationer. Konferensen sätter samverkan mellan forskning och praktik i fokus och består av en forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste forskningsresultaten om våld i ungas relationer, panelsamtal, och en avslutande keynote. Årets keynote är Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 25 november 2021
Tid: kl. 09.00 – 15.20 (registrering från kl. 08.30)
Plats: Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet
Arrangör: Centrum för våldsstudier (CVS), Örebro universitet

Mer information och anmälan