Beethoven & Cellon II - Beethoven 250 år

30 november 2020 16:30 Konsertsalen, Musikhögskolan

After Work-konsert med Hampus Linderholm och Mats Jansson, båda lärare här vid Musikhögskolan, som under dagen framför Beethovens samlade verk för cello och piano. På programmet vid After Work-konserten, Sonat i g-moll op. 5 nr. 2 samt variationsverken över teman ur Mozarts opera Trollflöjten.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen. 

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.