Beethoven & Cellon III - Beethoven 250 år

30 november 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Konsert med Hampus Linderholm och Mats Jansson, båda lärare här vid Musikhögskolan, som under dagen framför Beethovens samlade verk för cello och piano. På programmet vid den avslutande konserten, Sonat i A-dur op. 69 samt sonaterna C-dur och D-dur op. 102

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen. 

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.