Europeisk jazz

09 december 2020 18:00 M354, Musikhögskolan

Nutida europeisk jazz med ensembler ur Jazz & Rock-utbildningen, årskurs 2.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen.  

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.