Publikfri konsert - Gitarrafton

26 maj 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Gitarrstudenterna från det konstnärliga kandidatprogrammet, inriktning Kammarmusik bjuder på somriga valser och mycket mer.

Uppdatering (200326):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att konserten hålls utan publik.