Kammarmusik till lunch

14 december 2020 12:30 Konsertsalen, Musikhögskolan

Studenter på avancerad nivå bjuder på kammarmusik från olika epoker.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen. 

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.