L'amante impaziente - Beethoven 250 år!

12 oktober 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Konsert med Olle Persson baryton och Mats Jansson piano, vilka båda undervisar här vid Musikhögskolan. På programmet musik av Beethoven och Schubert samt Hans Gefors, Anna-Lena Laurin och Gisle Kverndokk.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen.  

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.