Med kammarmusiken i fokus

26 oktober 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Studenter från det konstnärliga kandidatprogrammet, inriktning kammarmusik framför vokal och instrumental kammarmusik från olika epoker.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen.  

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.