Musik av Jazz och Rock

25 november 2020 12:30 Konsertsalen, Musikhögskolan

Egen musik av och med Jazz och rock-studenterna, årskurs 3.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen.  

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.