Slagverksensemble

04 november 2020 12:30 Konsertsalen, Musikhögskolan

Instrumentgruppen slagverk för en allt mer central roll i den musikhistoria som just nu skrivs. John Cage var en av pionjärerna som på 1930-talet började komponera kammarmusik med slagverk. Idag använder så gott som alla tonsättare ett rikt spektrum av slagverksinstrument när de komponerar. Följ med oss på en mycket aktuell musikalisk resa där slagverket har en central plats.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen.  

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.