Varför är ett genusperspektiv viktigt inom forskning? Grants-Office-seminarium

27 mars 2023 10:00 – 12:00 Via Zoom

Seminariet kommer att vara viktigt för forskare som bedriver forskning inom eller söker finansiering genom till exempel Horizon Europe eller Vinnova och som är intresserade av att lära sig mer om vikten av genusperspektiv inom forskning och hur det kan se ut.

Seminariet leds av Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare med inriktning jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling på Högskolepedagogiskt centrum och Elin Weiss, verksamhetsutvecklare för lika villkor och jämställdhet vid Ledningsstaben.

Seminariet hålls på engelska.

Anmälan krävs

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: Länk till anmälan