Allmändidaktisk nätverksträff 21 september

21 september 2023 15:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Bok och himmel

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som är lärare eller rektor i grundskolan till en allmändidaktisk nätverksträff på temat lärares ledarskap i utvecklingssamtal.

Program

Vilken betydelse har lärares ledarskap i utvecklingssamtal?

BM Bader.jpgNätverksträffen leds av Britt-Marie Bader, filosofie doktor i didaktik och universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Eftermiddagen kommer att utgå från hennes avhandling som handlar om lärares ledarskap i utvecklingssamtal och vilken betydelse det har i samtalet.

Studien gör synligt hur lärare behöver visa hänsyn till eleven, relationen mellan läraren och eleven samt till situationen. Dessutom behöver läraren kunna balansera utmaningar och hantera dokumentation av olika slag. Att leda utvecklingssamtal kräver vilja att involvera eleverna, flexibilitet och förmåga att strukturera samt att vara lyhörd, följsam, närvarande, uppmärksam, ha förmåga att improvisera och vara lekfull.

Nätverksträffen består av en presentation av studien varvat med diskussioner kring lärares ledarskap i utvecklingssamtal relaterat till studiens resultat, egna erfarenheter av och upplevda utmaningar i att leda utvecklingssamtal. Diskussionerna sker i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör, RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 31 38