Allmändidaktisk nätverksträff

04 oktober 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer i olika färger  runt FN symbolen

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som har intresse av undervisning för mänskliga rättigheter i förskola, skola och vuxenutbildning till en nätverksträff på detta tema.

Program

Undervisning för mänskliga rättigheter – ett allt mer angeläget uppdrag.

LisaIsenströmhighres mindre webb.pngNätverksträffen leds av Lisa Isenström, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Rättighetsteoretikern Norberto Bobbio har sagt att mänskliga rättigheter behövs som mest när de ifrågasätts och de behöver ständigt återerövras av varje generation. Att mänskliga rättigheter ifrågasätts och kränks blir allt vanligare på samhällets alla nivåer både nationellt och globalt. Skolan har ett stort ansvar för att rusta nästa generation med kunskaper, värderingar, attityder och handlingskraft grundade på mänskliga rättigheter, men hur kan det gå till?

Nätverksträffen erbjuder presentation av Lisas forskning inom området varvat med samtal om praktiskt genomförande av undervisning för mänskliga rättigheter. Lisas forskning utgår från studier i grundskolan men erbjuder ett tankesätt som är gångbart från förskoleåldern till vuxenundervisning. Diskussionsgruppernas sammansättning kommer att vara regionalt blandade, men elev/barn-åldershomogena.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 26 september 2022.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55