Allmändidaktisk nätverksträff

14 maj 2020 15:00 – 16:30 Zoom

Lärare i samtal vid skrivtavla.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar intresserade lärare i gymnasieskolans och vuxenutbildningens alla ämnen till en workshop om bedömning i en tid av digital och nätbaserad undervisning.

Program

Online-Workshop
Anna Teledahl.jpgNätverksträffen leds av Anna Teledahl, universitetslektor vid Örebro universitet, på temat bedömning i nätundervisning. Hon forskar om och undervisar i bedömning och har lång erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Då omställningen till undervisning via digitala kanaler har gått snabbt i verksamheter som har liten erfarenhet av detta finns många frågor om vad som är rimligt, genomförbart och rättvist när det gäller bedömning och betygsättning. Vi erbjuder en möjlighet för lärare att diskutera bedömning utifrån frågor om likvärdighet, rättssäkerhet, arbetsbelastning, elevers upplevelser, etik och teknik. Tanken är att lärare delar med sig av sina tankar, frågor och strategier och att vi gemensamt diskuterar dessa. Lärare i alla ämnen är välkomna. Workshopen sker i Zoom men fokus kommer inte att ligga på olika tekniska plattformars funktionalitet.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt.
Max antal deltagare 200.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver man ett headset och en webkamera samt stabil nätuppkoppling.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709

Anslut gärna 10-15 minuter innan för att se att tekniken och ljud fungerar. Nätverksträffen startar kl. 15.00

Join Zoom Meeting
https://du-se.zoom.us/j/62706291511

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55