Förskoledidaktiskt nätverk 14 december

14 december 2023 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund

Susanne 110x143.jpgDocent Susanne Kjällander är föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten samt skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund. Hon är grundare av ”Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan” samt sitter i den vetenskapliga tidskriften ”Designs for Learnings” redaktion.

Barn lever i en digital värld. Där finns möjligheter till lek, utforskande och lärande men det finns också många nya utmaningar – för barn såväl som för pedagoger. Förskolan ska ge barnen en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och den ska grundlägga barns kritiska och ansvarsfulla förhållningssätt. Den här föreläsningen illustrerar hur förskollärare didaktiskt kan designa för lärande med digitala verktyg. Begrepp som ”förändringsdigitaliseringsledarskap”, ”adaptiva spel”, ”app-gap”, ”meningserbjudande”, ”transduktionskedja”, ”digital literacy” och ”datalogiskt tänkande” i det ”vidgade digitala gränssnittet” diskuteras. I presentationen delar Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning och hon presenterar några rykande färska forskningsresultat om bland annat demokrati och hybrid lek.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55