Förskoledidaktiskt nätverk

24 november 2020 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Workshop
Erik.jpgNätverksträffen leds av Erik Sjöstedt, universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Förskollärarprogrammet har genomgått en viss förändring och därmed en ny studiegång. Några kurser har utgått och andra har tillkommit och en del håller på att omarbetas. Hösten 2022 kommer en till viss del ny kurs att ges. Den har fått arbetsnamnet ”Mat, hälsa och hållbar utveckling”. Den är tänkt att i vissa delar hålla kvar en inriktning mot hållbar utveckling. Ett viktigt och alltid aktuellt ämne som nu också tydligt har lyfts fram i Lpfö18.

Det nya i kursen som tillkommer är mat och hälsa. Vi skulle uppskatta om ni kan tänka er att delge oss era tankar och funderingar kring en sådan kurs. Era synpunkter är för oss värdefulla och tillsammans har vi chansen att sätta ihop en riktigt bra kurs. Nätverksträffen börjar med en kort introduktion om kursen, därefter gruppdiskussioner (brainstorming) och avslutas med en gemensam diskussion.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 40
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55