Förskoledidaktiskt nätverk

31 januari 2023 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Att arbeta förebyggande med hjälp av musik

Fredrik och Anna-Karind 250 x 358.jpgNätverksträffen leds av Anna-Karin Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet, och Fredrik Berglund, kompositör och musiklärare. Anna-Karin har utvecklat ett musikbaserat program för förskolan, som syftar till att förebygga utveckling av utagerande beteende. Programmet bygger på hennes egen och andras forskning om risk- och skyddande faktorer för normbrytande beteende och kriminalitet, och består av en handledning och specialskrivna sånger som stöttar arbetet med utveckling av positiva sociala strategier hos barn i förskolan. 

Vid träffen kommer programidén och konkreta exempel ur materialet att presenteras. Resultatet från ett pilottest där förskolor prövat två sånger skrivna av Fredrik utifrån programmets principer, kommer också att redovisas. Vi får möjlighet att tillsammans diskutera förskolans roll i förebyggande arbete, och reflektera kring och pröva musiken som en metod för lärande. 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55