Förskoledidaktiskt nätverk

25 september 2018 15:45 – 18:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff, denna gång innehållande en kortare föreläsning med efterföljande didaktisk diskussion.

Program

Vad kan undervisning betyda i förskolans verksamhet?
Begreppen utbildning och undervisning har införts i förskolan, genom 2010 års skollag (2010:800). En ny läroplan är i antågande som kommer att innehålla dessa begrepp.

Britt Tellgren, universitetslektor vid Örebro universitet, inleder med en kort föreläsning om begreppen utbildning och undervisning i förskolans verksamhet ur olika perspektiv. Exempel ges från hennes nuvarande studie som handlar om Undervisning om barns mänskliga rättigheter i förskolan. Därefter finns tid att diskutera ovanstående med andra kollegor i smågrupper. Vid en återsamling sammanfattar vi diskussionerna.

Vi rekommenderar att till dess läsa foldern Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt som ligger på Skolverkets hemsida.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar i augusti.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender