Idrottsdidaktiskt nätverk

12 december 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Barn som joggar i trappa

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program


Rörelse- och dansundervisning – förhållningssätt som möjliggör att upptäcka, skapa och formas

Ann M Epi.jpgNätverksträffen leds av Ann Murelius, universitetsadjunkt i idrott vid Örebro universitet. Vi tar del av en workshop kring arbetssätt inom rörelse- och dansundervisning och dessutom något övergripande kring ny litteratur inom Rörelse- och dans samt Sociologi: ”Hur kan vi förstå rörelse? Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik”.

Vi utgår ifrån den egna kroppen med Labans rörelseramverk som röd tråd i dansen. Med hjälp av kropp, rum, dynamiska uttryck och relation kan vi utforska kroppens rörelsemöjligheter och skapa struktur och variation i undervisningen. Vi diskuterar olika förhållningssätt i undervisningen. Hur möter vi alla elever i skolan och vilka former av dans kan vi använda oss av? Nätverksträffen består av presentation varvat med praktiska övningar i regionalt blandade grupper, så ha därför klädsel anpassad för det.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 5 december 2022.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55