Idrottsdidaktiskt nätverk

28 april 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Barn som joggar i trappa

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Bollspel som pedagogisk diskurs i idrott och hälsa

Jan MustellNätverksträffen leds av Jan Mustell, universitetsadjunkt i idrott och doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Hur tänker lärarutbildare kring bollspel i idrott och hälsa och vilka kunskaper vill de att studenterna utvecklar? Vad sker när bollspel realiseras i en undervisningspraktik? Utöver dessa frågor får vi även del av observationer av studenters undervisning under verksamhetsförlagd undervisning (VFU).

Vid träffen diskuteras möjligheter och utmaningar med undervisning i bollspel, speciellt med utgångspunkt i skolans mål och ambitionen att bedriva en undervisning för alla elever.

Nätverksträffen består av presentation varvat med praktiska inslag i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 9.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55