Matematikdidaktiskt nätverk

24 mars 2021 15:15 – 17:00 Zoom

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning och workshop
Per och Edvard webb.pngPer Johansson och Edvard Ottoson, matematiklärare på Navets skola i Örebro kommun respektive Folkasboskolan i Hallsbergs kommun, leder nätverksträffen på temat DigiMath - Undersökande samtal i matematik med digital förstärkning. 

Hur kan vi använda digital teknik för att skapa förutsättningar för undersökande samtal i matematik? DigiMath är ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet i syfte att förena teori och praktik i att utveckla lektionsmaterial som stöd för lärare att använda befintlig teknik i klassrummet i sin matematikundervisning. Vi kommer att berätta om hur vi har arbetat inom projektet samt presentera de färdiga lektionsmodulernas innehåll, vilka är resultat ifrån det första årets samarbete. Deltagarna kommer även att få prova delar av det lektionsmaterial som tagits fram. Lektionsmodulerna vänder sig främst till grundskolans senare år, men med generella tips och principer för teknikanvändning för matematikundervisning i alla årskurser. 

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon. Är ni flera som deltar från samma skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55