Matematikdidaktiskt nätverk 27 november

27 november 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare som arbetar på låg- och mellanstadiet, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Aktiviteter för övergången från stegvisa instruktioner till programmering i en datormiljö

Andreas E.jpgNätverksträffen leds av Andreas Eckert, universitetslektor i matematikdidaktik vid Örebro universitet.

Stegvisa instruktioner, algoritmiskt tänkande och datalogiskt tänkande har skapat både möjligheter och utmaningar i matematikundervisningen i och med de senaste revideringarna av styrdokumenten. Elever ska lära sig att skapa och följa stegvisa instruktioner för att förstå hur dator-kod fungerar samt lära sig de mest grundläggande begreppen inom programmering som används inom olika programmeringsmiljöer.

Under nätverksträffen diskuterar vi aktuell forskning på området med fokus på elever och undervisning i åk F-6 samt testar några exempel som kan användas i övergången mellan de stegvisa instruktioner som ofta sker utanför en digital miljö till de grundläggande programmeringsbegreppen i den digitala miljön.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper. Ta gärna med egna digitala enheter (laptop eller surfplatta).

Anmälan

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38