Matematikdidaktiskt nätverk

12 oktober 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Plustecken med texten Matematikbiennalen 2024

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskollärare, matematiklärare och skolledare till ännu en nätverksträff med fokus på att Örebro universitet arrangerar Matematikbiennalen 2024.

Till denna nätverksträff för Matematikdidaktiskt nätverk bjuds matematikintresserade deltagare från Förskoledidaktiskt nätverk in.

Program

Matematikbiennalen 2024

Nätverksträffen leds av Anna Teledahl, universitetslektor vid Örebro universitet.

I mars 2024 går Matematikbiennalen av stapeln vid Örebro universitet. Det är en stor konferens där matematiklärare i förskola och skola från hela Sverige får ta del av presentationer, föreläsningar, workshops, utställningar och möten.

Det är matematiklärare själva som tillsammans med bland annat forskare i matematikdidaktik och representanter för till exempel Skolverket och läromedelsförlag står för innehållet i konferensen. Bidragen från verksamma matematiklärare brukar vara uppskattade och handlar ofta om undervisningsprojekt eller andra erfarenheter som man vill dela med sig av. De som presenterar bidrag på Matematikbiennalen får delta gratis i konferensen som helhet.

Till Matematikbiennalen i Örebro vill vi gärna att ni som är förskollärare och lärare i regionen skickar in bidrag dels eftersom vi tror att ni har mycket att bidra med, dels eftersom konferensen äntligen går på hemmaplan.

För alla de som har något viktigt att berätta eller som är sugna på att bidra med något som ännu bara är en idé vill vi erbjuda stöd i form av en träff på universitetet där vi går igenom hur man kan tänka kring ett bidrag.

Ni får hjälp och stöd med vad som kan vara intressant, hur det kan paketeras och vad som i övrigt förväntas av er.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 33.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

På konferensens hemsida kan du läsa mer om Matematikbiennalen 2024.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55