Matematikdidaktiskt nätverk

02 mars 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Kollegialt lärande i matematikämnet

Torbjörn JanssonAndreas BergwallAndreas Bergwall, universitetsadjunkt vid Örebro universitet och Torbjörn Jansson, matematiklärare vid Tullängsgymnasiet i Örebro kommun ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket kommer att presenteras under nätverksträffen.

Syftet med forskningsdelen är att skapa gemensam kunskap om hur effektivt och ändamålsenligt kollegialt lärande kan organiseras och genomföras i matematikämnet, så att lärare ska kunna möta elevernas olika behov. Utvecklingsdelen innebär klassificering och bedömning av större problemlösningsuppgifter. Uppgifterna kommer att samlas i en databas för att vara lättillgängliga för skolans lärare.

Nätverksträffen består av presentation av projektet och vi kommer utifrån några av uppgifterna prova på hur arbetet med klassificeringen gått till, vilket vi gör i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 23 februari 2022.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55