Musikdidaktiskt nätverk

12 mars 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som spelar piano

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Musikämnet i förändring - musikämnet då, nu och sedan...
Tillsammans med Jonathan Lilliedahl, lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet, belyses och diskuteras musik som skolämne. Med utgångspunkt i läroplaner ställer vi oss frågan - hur utvecklas ämnet mot framtiden?

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 4 mars 2019.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender