Musikdidaktiskt nätverk

07 november 2022 15:15 – 17:00 (Inställt) Digitalt via Zoom

Händer som spelar piano.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Lärarens uppdrag i musikutbildning - och så var det där med makt…

Ingrid HW.jpgNätverksträffen leds av Ingrid Hedin Wahlberg, universitetslektor i musikpedagogik vid Örebro universitet. Vid detta tillfälle lyfts och problematiseras musiklärares pedagogiska uppdrag i anknytning till forskning om normer och makt inom musikutbildning. Exempel ges både från obligatoriska och frivilliga utbildningsmiljöer. Vi diskuterar hur olika pedagogiska ideal och samhällsförutsättningar påverkar lärarens uppdrag med fokus på maktdimensioner av olika slag.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Träffen genomförs digitalt.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55