Musikdidaktiskt nätverk

03 maj 2021 15:15 – 17:00 Zoom

Händer som spelar piano.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Musikdidaktiska möten
Vid denna nätverksträff möter vi några musiklärarstudenter vilka går sin sista termin och alltså snart tar examen. De kommer att presentera sina självständiga arbeten - teman, frågeställningar och resultat och vi kommer tillsammans ha intressanta diskussioner med studenternas frågeställningar som utgångspunkt. Preliminärt kommer dessa teman att diskuteras:
-Vem ansvarar för läromedlet? En studie om hur musiklärare förhåller sig till läromedel i musikämnet.
-Vägen mot autonomi: kvalificering eller tillblivelse?: En studie i musiklärares förhållningssätt till elevers självständighet inom Gehörs- och musiklära vid gymnasieskolans estetiska program

Välkommen till nätverksträff där erfarna lärare får möta några framtida kollegor!

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.  Är ni flera som deltar från samma skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Zoomlänk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. 

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55