Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

10 april 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Undervisning i lärosal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet, föreläser på temat: Varför är det viktigt att reflektera kring våra begrepp om miljöproblem?

Miljöforskningen och miljödebatten rymmer en rik flora av begrepp, både natur- och samhällsvetenskapliga: t.ex. ekologi, biologisk mångfald, hållbar utveckling, tillväxtens gränser, ekosystemtjänster, ekologisk modernisering, grön konsumtion, resiliens och miljörättvisa. Spelar det någon roll vad vi har för begrepp för att förstå samtidens stora miljöproblem? Ja, är svaret. Begreppen påverkar vårt tänkande runt miljöproblem. De påverkar vilka miljöproblem vi ser, vilka som är orsakerna, lösningarna och vem eller vilka som har ansvaret att lösa problemen. Under föreläsningen ska vi diskutera vad vi ser och vad vi missar med olika begrepp. Argument ges varför det är viktigt att kritiskt reflektera kring de begrepp vi använder och vad som blir konsekvensen av att vi använder vissa begrepp hellre än andra. Argument ges också för vikten av en pluralism i miljödebattens begrepp. Detta inte minst för att kunna motverka rörelser som förnekar vetenskap, kunskap och miljöproblemens existens. 

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i relation till vår undervisning i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender