Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

17 februari 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Vilka konsekvenser kan den nya betygssättningsprincipen få för undervisningen i naturvetenskap?

Per webb.jpgNätverksträffen leds av Per Kornhall, fil.dr, leg. gymnasielärare, f.d. undervisningsråd på Skolverket, författare och ordförande för Läromedelsförfattarna.

Från och med hösten 2022 ska begreppet kunskapskrav ersättas av betygskriterier och en ny princip för betygssättning införas. Principen innebär att läraren ska göra en "sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna" och "sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper". Det är en intressant förflyttning bort från avprickning i matriser mot en professionell, sammanvägd och mer ”holistisk” bedömning av elever. Men – varför sker denna förändring? Vad kan den leda till? Blir det en förstärkning av lärarkåren som profession – eller leder den till ännu mer betygsinflation? Frågorna är många och väl värda att diskutera!

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 9 februari 2022.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev.entuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55