Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk 23 november

23 november 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Några exempel ur miljöforensik

Anna K.jpgNätverksträffen leds av Anna Kärrman, docent i miljökemi vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum Örebro universitet.

Miljöforensik är ett relativt nytt forskningsområde som har sitt ursprung i de miljöproblem som upptäcktes på 1950/1960-talet. Miljön är komplex, och inom området studeras miljögifters förekomst, källor, fördelning, omvandling och effekter.

Johan Rockström (2009) har identifierat nio processer som han föreslår är grund för planetens stabilitet och motståndskraft, med gränser som definierar var den säkra zonen finns där mänskligheten inte orsakar oacceptabla effekter på planeten. Processen ”novel entities” handlar om föroreningar, dvs kemikalier, material och organismer som hamnar på ställen där de inte hör hemma eller uppnår en högre koncentration på grund av mänsklig aktivitet. Den säkra gränsen för kemiska föroreningar kan redan vara vida överskriden. Det finns en stor efterfrågan på kemikalier, inte minst för att lösa tekniska frågor och utmaningar relaterade till hållbar utveckling. Det innebär att riskbedömning och spårning av kemikalier blir allt viktigare.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55