Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

04 december 2018 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Undervisning i lärosal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning
Filip Bjurlid, fil. Dr. och kemist på Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro, föreläser om Bromerade dioxiner – behöver vi oroa oss? Bromerade dioxiner bildas oavsiktligt av framförallt bromerade flamskyddsmedel, som har använts och fortfarande används i stor mängd i produkter i vår omgivning. Bromerade dioxiner är bland de giftigaste miljögifterna som finns.

Filip disputerade i januari 2018, och innan han påbörjade sin doktorandutbildning så var han gymnasielärare i kemi, matematik och historia. Han berättar sina erfarenheter att vara lärare och börja en doktorandutbildning. Varför vill man göra det? Möjligheter att göra det? Vad det bidrar med till forskningsanknytning i skolan?

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i relation till vår undervisning i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar i oktober.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender