Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk och Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

28 februari 2023 15:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Lärarare och demonstranter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom natur- och samhällsvetenskapligt didaktiska områden till en gemensam träff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk och Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk.

Program

Att undervisa för att utveckla kvaliteten hos elevernas argumentation kopplat till hållbarhetsfrågor

Leif ÖstmanKarin RudsbergNätverksträffen leds av Karin Rudsberg, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet och Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet

Under denna träff designar vi tillsammans lektioner med målet att utveckla kvaliteten hos elevernas argumentation kopplat till hållbarhetsfrågor. Lärandet att utveckla, artikulera och utvärdera bra argument är inte bara centrala mål i skolans styrdokument utan också en förutsättning för att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle, som i allt högre utsträckning utmanas av händelser, problem och trender som är mycket komplexa och inte sällan kontroversiella. Som en utgångspunkt för designen presenterar vi en bedömningsmatris som bygger på den internationella forskningen kring elevers lärande att utveckla kvalitativt bra argument.

En mer detaljerad beskrivning av träffen, samt en kortare text och/eller video, skickas till anmälda ungefär en vecka innan nätverksträffen för att möjliggöra en kortare förberedelse innan vi ses.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 20 februari 2023.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55