Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

22 mars 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Förundrans roll för elevers lärande om evolutionära processer

Magda 125 x 145.jpgNätverksträffen leds av Magdalena Andersson, licentiand vid Örebro universitet samt projektledare för Örebro kommuns lärarfortbildningskoncept U.NO – Upplevelsebaserad NO.

Hon kommer att presentera om sin forskningsstudie om Förundran i naturvetenskapsundervisning. Utgångspunkten för projektet är att många forskare inom naturvetenskaperna ser förundran som både en grundläggande del av naturvetenskapen samt en viktig drivkraft för sin egen forskning. Men hur gör man plats för förundran i skolans NO-undervisning där ramfaktorer som tid, tillgång till plats, gruppstorlekar samt kravet på bedömning av elevers prestationer är förutsättningarna som en lärare behöver ta hänsyn till?

Presentationen kommer baseras på resultat från en klassrumsstudie där forskare och en NO-lärare (årskurs 7) samarbetat för att utforma evolutionsundervisning med plats för elevers förundran. Syftet med studien är dels att undersöka om, och i sådant fall hur, elevers förundran kan studeras i klassrumssituationer, och dels att få mer kunskap om hur förundran kan kopplas till elevers lärande i naturvetenskap. Under nätverksträffen kommer det ges tillfälle att testa en av studiens undervisningssekvenser: Fågelnäbbar - en laboration som belyser olika nyckelbegrepp inom evolutionsundervisning såsom variation, naturligt urval och konkurrens.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55