Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk och Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

19 april 2021 15:15 – 17:00 Zoom

Lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom natur- och samhällsvetenskapligt didaktiska områden till en gemensam träff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk och Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk.

Program

Panelsamtal med efterföljande didaktisk diskussion

Utbildning för hållbar utveckling – mellan vetenskap och politik
Andreas.jpgI utbildning behandlas frågor om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ofta som integrerade med varandra. Det här innebär att frågorna också måste belysas såväl samhällsvetenskapligt som naturvetenskapligt. Som ett så kallat allmän- eller temadidaktiskt område är med andra ord hållbar utveckling något som behandlas i flera skolämnen, om än på lite olika sätt beroende på de olika ämnenas respektive undervisningstraditioner. Gemensamt är ändå att lärare oavsett ämnestillhörighet måste hantera det möte mellan vetenskap och politik som utbildning för hållbar utveckling inbegriper. I utbildning för hållbar utveckling ställs till exempel förhållandet mellan fakta och värderingar på sin spets, inte minst eftersom lärare har att hantera såväl samhällets konstaterade ohållbara utveckling som elevers egna politiska övertygelser. Under denna nätverksträff berörs således frågan om hur vi som lärare kan förstå och förhålla oss till relationen mellan vetenskapliga fakta och politiska åsikter när vi undervisar i hållbar utveckling. I panelsamtalet deltar forskare vid Örebro universitet. Efter kortare inledande presentationer ges ordet till moderator och publik som har möjlighet att ställa de frågor som de önskar diskutera med panelens medlemmar.

Andreas Mårdh, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet, modererar panelsamtalet.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.  Är ni flera som deltar från samma skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Zoomlänk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55