Skolledarnätverket 16 april 2024

16 april 2024 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan. Vi inleder träffen med lunch.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i förskola och skola till ännu en nätverksträff.

Program

Tid för tillit - Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Nätverksträffen leds av Thomas Blom, filosofie doktor i Pedagogiskt arbete vidThomas Blom Karlstads universitet.

I fokus för den här nätverksträffen står rektorers ledarskap i förskolans och skolans komplexa vardag. I de vardagssituationer som uppstår visar sig tillit i relationen mellan rektor och lärare ha betydelse även för barns och elevers lärande och utveckling.

Med utgångspunkt i en aktuell forskningsstudie diskuteras olika handlingar som rektorer och lärare lyfter fram som betydelsefulla för upplevelsen av tillit. I samtalet berörs även vad tillit kan vara, vad tillit kan bidra till och hur olika former av tillit kan påverka arbetet i förskolans och skolans olika nivåer.

Nätverksträffen varvas mellan kortare inspel och samtal i syfte att vara nära den vardagliga praktiken. Några frågor som berörs är:

  • Vad kan tillit vara och vad vet vi om betydelsen av tillit?
  • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen mellan rektor, lärare och barn/elever?
  • Hur kan tillit återupprättas i en relation präglad av misstro?
  • På vilket sätt kan rektors hållning ha en inverkan på ett tillitsfullt ledarskap?

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmäl dig på länken nedan senast 8 april.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender